Momenteel is ons meest populaire product de dialoogoefening. We hebben daarvan verschillende varianten ontwikkeld. Hieronder geven we een overzicht.


Op de cd-rom bij het boek Nederlands in Beeld (uitgeverij Boom), een methode voor zeer laag opgeleiden, staat bijvoorbeeld deze oefening. De student moet antwoorden op de vragen construeren door woorden in een lijstje aan te klikken.

We hebben ook oefeningen gemaakt voor twee andere boeken van Boom: het oefenboek Basiscusus 1, voor laag opgeleiden en het oefenboek Nederlands voor buitenlanders, voor hoger opgeleiden. Klik hier voor het startscherm bij Nederlands voor buitenlanders, kies een van de zes feedbacktalen en selecteer dan oefening 19A.

Voor de website Taaldigitaal van uitgeverij Coutinho ontwikkelden wij dialoogoefeningen voor gevorderde en hoger opgeleide gebruikers. Deze oefeningen zijn niet aan een bepaald boek gekoppeld. Klik hier voor een voorbeeld.

Op de site Taaldigitaal vindt u bovendien een aantal grammaticaoefeningen. Een grammaticaoefening heeft ook de vorm van een dialoog, maar concentreert zich op één grammaticaal thema. In geval van herhaalde fouten kan de student hierbij gedetailleerde adviezen krijgen. Klik hier voor een voorbeeld.